All sports Site

Menu
 

Snooker - Dongguan - 2013/2014 - Detailed results

Choice of a season :

China

Full results

Dongguan 2013/2014

ChinaChina - 4 March 2014 - 8 March 2014


Final

Stuart Binghamdef.Liang Wenbo4-1


Semi-Finals

Liang Wenbodef.Yu Delu4-2
Stuart Binghamdef.Cai Jianzhong4-2


Quarter-Finals

Liang Wenbodef.Dechawat Poomjaeng4-2
Yu Deludef.Tom Ford4-2
Cai Jianzhongdef.Gary Wilson4-1
Stuart Binghamdef.Jack Lisowski4-2


Round of 16

Liang Wenbodef.Junhui Ding4-3
Dechawat Poomjaengdef.Au Chi-Wai4-1
Yu Deludef.Ken Doherty4-3
Tom Forddef.Alan McManus4-3
Gary Wilsondef.Zhong Lin4-2
Cai Jianzhongdef.Sun Peng4-2
Stuart Binghamdef.Lin Shuai4-0
Jack Lisowskidef.Yu Reti4-2


Round of 32

Liang Wenbodef.Xiongman Fang4-0
Junhui Dingdef.Hang Li4-0
Au Chi-Waidef.Ma Bing4-3
Dechawat Poomjaengdef.Wang Zepeng4-2
Yu Deludef.Ben Woollaston4-3
Ken Dohertydef.Junxu Pang4-1
Tom Forddef.Barry Pinches4-2
Alan McManusdef.Kurt Maflin4-1
Zhong Lindef.Haotian Lyu4-2
Gary Wilsondef.Alex Davies4-3
Sun Pengdef.Zifan Chen4-3
Cai Jianzhongdef.Rouzi Maimaiti4-3
Stuart Binghamdef.Scott Donaldson4-1
Lin Shuaidef.Chen Feilong4-1
Jack Lisowskidef.Jin Long4-2
Yu Retidef.Pengfei Tian4-3


Second Round

Liang Wenbodef.Cheng Sihong4-0
Xiongman Fangdef.Si Xu4-0
Junhui Dingdef.Huang Jiahao4-2
Hang Lidef.Graeme Dott4-3
Au Chi-Waidef.Zhou Yuelong4-2
Ma Bingdef.He Guoqiang4-0
Wang Zepengdef.Maihe Muti4-0
Dechawat Poomjaengdef.Ji Zhijun4-0
Ben Woollastondef.Mark Davis4-2
Yu Deludef.Xintong Zhao4-0
Ken Dohertydef.Yuan Li4-0
Junxu Pangdef.Ding Wei4-0
Tom Forddef.Yan Bingtao4-3
Barry Pinchesdef.Guan Zhen4-1
Alan McManusdef.Paul S Davison4-1
Kurt Maflindef.Cao Kaisheng4-1
Haotian Lyudef.Zhuang Niu4-2
Zhong Lindef.Zhang Yadong4-1
Alex Daviesdef.Ross Muir4-2
Gary Wilsondef.Chenwei Lu4-1
Sun Pengdef.Sun Hongrui4-3
Zifan Chendef.Ma Yinzhu4-1
Cai Jianzhongdef.Qiu Yalong4-2
Rouzi Maimaitidef.Zhe Chen4-3
Scott Donaldsondef.Feng Yu4-1
Stuart Binghamdef.Chen Ruifu4-0
Lin Shuaidef.Jimmy White4-1
Chen Feilongdef.Anda Zhang4-1
Jack Lisowskidef.Robert Milkins4-3
Jin Longdef.Lin Yongzhi4-2
Pengfei Tiandef.Tang Jun4-0
Yu Retidef.Thanawat Thirapongpaiboon4-0


First Round

Liang Wenbo Bye
Cheng Sihongdef.Pan Weixing4-3
Xiongman Fangdef.Song Yang4-3
Si Xudef.Li Yan4-2
Huang Jiahaodef.Chan Ka Kin4-1
Junhui Dingdef.Wang Qianwei4-2
Graeme Dottdef.Craig Steadman4-1
Hang Lidef.Ng Yam Shui4-1
Au Chi-Waidef.Timothy Ng4-1
Zhou Yuelongdef.Li Ningning4-1
Ma Bingdef.Xiong Jun4-0
He Guoqiangdef.Zou Junhai4-2
Wang Zepengdef.Zhang Hanxuan4-0
Maihe Mutidef.Cao Xinlong4-3
Dechawat Poomjaengdef.Fan Zhengyi4-2
Ji Zhijundef.Yuchen Wang4-1
Mark Davisdef.Hu Hao4-2
Ben Woollastondef.Chen Junhao4-1
Xintong Zhaodef.Zhang Yi4-3
Yu Deludef.Chang Yu Kiu4-0
Yuan Lidef.Lin Tang Ho4-3
Ken Dohertydef.Lu Ning4-1
Junxu Pangdef.Luo Honghao4-3
Ding Weidef.Shan Xianshu4-2
Tom Forddef.Daniel Wells4-0
Yan Bingtaodef.Chen Bo4-1
Guan Zhendef.Liu Jiaming4-3
Barry Pinchesdef.Man Ming Wa4-1
Paul S Davisondef.Chen Yelong4-0
Alan McManusdef.Michael Leslie4-2
Cao Kaishengdef.Michael Holt4-2
Kurt Maflindef.Anthony McGill4-3
Haotian Lyu Bye
Zhuang Niudef.Yang Gangxinfu4-2
Zhong Lindef.Wang Qixing4-0
Zhang Yadongdef.Mei Xiwen4-0
Ross Muirdef.Long Yun4-1
Alex Daviesdef.Feng Zeyuan4-1
Gary Wilsondef.Huang Hooyong4-0
Chenwei Ludef.James Cahill4-2
Sun Pengdef.Yong Zhang4-0
Sun Hongruidef.Pa Ruke4-3
Zifan Chendef.Luo Guangsheng4-1
Ma Yinzhudef.Da Hailinw.o.
Qiu Yalongdef.Chen Wen4-2
Cai Jianzhongdef.Yao Pengcheng4-2
Zhe Chendef.Mark Joyce4-2
Rouzi Maimaitidef.Gao Le4-2
Scott Donaldsondef.Sijun Yuan4-1
Feng Yudef.Li Yujin4-2
Chen Ruifudef.Ng On Yee4-1
Stuart Binghamdef.Li Yingdong4-0
Lin Shuaidef.Yu Xuantang4-0
Jimmy Whitedef.Xu Xinjian4-0
Anda Zhangdef.Zhang Zihao4-1
Chen Feilongdef.Lei Zhen4-2
Robert Milkinsdef.Yang Haifeng4-0
Jack Lisowskidef.Li Jianbing4-2
Lin Yongzhidef.Wu Fan4-1
Jin Longdef.Long Zehuang4-1
Tang Jundef.Ma Tingpeng4-2
Pengfei Tiandef.Chan Mingtung4-1
Thanawat Thirapongpaiboondef.Zhu Yinghuiw.o.
Yu Reti Bye

Detailed results

Statistics

Prize list

Information

© Copyright Info Média Conseil 2007-2021 - All rights reserved